Kära läsare!

LidandeVad har dessa saker gemensamt?

Svar: Lidande.

Vad är lidande?

Om man ser bortom detaljerna – storyn – i dessa och alla liknande situationer, så blir detta kvar:

Vad tillfredsställer, då?

Hur kommer det sig att det genom livet inte ”ackumulerats” någon slags tillfredsställelse, trots att vi sedan första levnadsåret överösts med julklappar, gåvor och födelsedagspresenter? Hur kommer det sig att saker inte tillfredsställer? Frågar man dem som tjänat mycket pengar, så säger man ofta att pengarna inte gett tillfredsställelse. Detsamma gäller berömda personer, de säger sällan eller aldrig att berömmelsen gett dem någon varaktig tillfredsställelse. Detsamma med personer i maktpositioner.

Inte heller substanser eller relationer verkar ge äkta eller varaktig tillfredsställelse. Hur länge har det inte försökts att dämpa lidande med alkohol eller droger, eller att försöka hitta lyckan i relationen med en annan person?

Vad blir kvar då…

…när, efter många års försök, varken saker, pengar, berömmelse, makt, substanser eller relationer ger någon tillfredsställelse? Ofta besvikelse, ilska, tomhet och frustration. Ibland depression.

Karlek Lycka Frid.jpgVad vi försöker beskriva på denna webbplats är att det är möjligt att upptäcka, leva och vara den kärlek, lycka och frid vi alltid söker i alla åldrar, tidsåldrar, kulturer och religioner. Och att Du faktiskt inte är åtskild från någon annan, världen eller ens hela universum. Du behöver för den skull inte förändra någonting i din situation för att uppnå lycka. Du saknar inte någonting. Du har inga fiender.

Tänk om lidande kan upphöra, här och nu, direkt! Och att du upptäcker att du själv redan är den kärlek, lycka och frid som du söker! Tänk om du redan är ett med allt och att du inte saknar någonting, är helt komplett, nu som alltid, och att ingenting fattas dig. Att du inte behöver hävda dig gentemot någon annan, eftersom det inte finns någon åtskillnad. Tänk om du inte har några ovänner, inga fiender, inte har något att vara rädd för, ingenting att längta eller sträva efter – eftersom du redan har och är allt och aldrig kommer att dö.

Tänk att älska allt och alla, ha allt man behöver, inte sakna någonting, eftersom ingen kan ta bort något från vad du redan är. Att aldrig någonsin mer behöva bli arg på någon, inte behöva hävda sig eller försvara sig mot någon, eftersom du är frid.

Hur skulle det vara? Om du är bara lite nyfiken på det, läs vidare i underrubrikerna!


Senast ändrad: 26.06.2018